Anketa o zadovoljstvu korisnika

Republički zavod za statistiku Republike Srpske

Izaberi jezik

Poštovani korisnici,

Kako bi ispitali u kojoj mjeri zadovoljavamo vaše potrebe za statističkim podacima i informacijama i direktno od vas dobili informacije o kvalitetu naših proizvoda i usluga, Republički zavod za statistiku po drugi put provodi Anketu o zadovoljstvu korisnika.

Podaci dobijeni ovom anketom omogućiće nam bolje razumijevanje korisničkih potreba za podacima, kao i zadovoljstva korisnika kvalitetom naših usluga i proizvoda. Na ovaj način pružamo i vama priliku da izrazite svoje mišljenje o našem radu i uslugama i da aktivno učestvujete u daljem jačanju kvaliteta statistike.

Svi podaci prikupljeni ovom anketom biće povjerljivi i, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 85/03), koristiće se isključivo u statističke svrhe. Rezultati ankete biće objavljeni na veb-sajtu Zavoda, u agregiranom obliku.

Bićemo vam zahvalni ukoliko izdvojite nekoliko minuta i odgovorite na pitanja ankete.