Anketa o zadovoljstvu korisnika

Republički zavod za statistiku Republike Srpske

Choose language :

Poštovani korisnici,

Republički zavod za statistiku provodi novi ciklus Ankete o zadovoljstvu korisnika. Anketom želimo da ispitamo u kojoj mjeri zadovoljavamo vaše potrebe za statističkim podacima i informacijama i da direktno od vas dobijemo mišljenje o kvalitetu naših proizvoda i usluga.

Podaci dobijeni ovom anketom omogućiće nam bolje razumijevanje vaših potreba za podacima, a vama na ovaj način pružamo priliku da izrazite svoje mišljenje o našem radu i uslugama i da aktivno učestvujete u daljem jačanju kvaliteta statistike.

Svi podaci prikupljeni ovom anketom biće povjerljivi i, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 85/03), koristiće se isključivo u statističke svrhe. Rezultati ankete biće objavljeni na veb-sajtu Zavoda, u agregiranom obliku.

Bićemo vam zahvalni ukoliko izdvojite nekoliko minuta i odgovorite na pitanja ankete.